ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะร่างกาย

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะร่างกาย

ณ อาคารอินทัช ชั้น 20 ห้อง 2001 เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

 


 
© 2012 I.T. Applications and Services Company Limited. All Rights Reserved.